Turizm Projeleri

   

Alışveriş & Eğlence Merkezleri

   

Konut & Rezidans Projeleri

 

Karma Kullanım Projeleri

   

Kentsel Gelişim Projeleri

   

Ofis & Plaza & İş Merkezleri

   

Endüstriyel Projeler

   

Lojistik Projeleri

   

Liman & Marina & Baraj Projeleri

   

Eğitim & Kültür Projeleri

   

Sağlık & İlaç Sektörü Projeleri

   

Kamusal Projeler

   
   
   
 
   
   
 
Karma Kullanım Projeleri
Müşterilerimizin arazi geliştirme ve yatırım kararlarına yardımcı olacak , pazarı yönlendirebilecek nitelikte kapsamlı projeler için lokasyon analizi, pazar analizi, en iyi ve en verimli kullanım amacı tespiti, ekonomik fizibilite ve kavramsal geliştirme çalışmaları gibi tüm servisleri kapsayan kapsamlı danışmanlık çalışmaları ve değerleme raporları hazırlamaktayız.

Projeler


Adana-Seyhan, Karışık Kullanım Projesi

 

Atlas Halı Fabrikası Arsası, Kayseri

 

Bakü Port Karışık Kullanım Projesi, Azerbeycan

 

Basmane Dünya Ticaret Merkezi Projesi, İzmir

 

Cıty Center Ve Dıamond Tower Prj., Istanbul

 

Dıamond Of İstanbul

 

Dikmen Karma Kullanım Projesi, Ankara

 

Etiler Arsası (Eski Kızılay Binası Arsası), İstanbul

 

Excelsıor Hotel Karışık Kullanım Projesi, Azerbeycan

 

Garden Towers Geliştirme Projesi, Bakü

 

Gaziosmanpaşa Arsası, İstanbul

 

Grand Bazaar Projesı, Los Angles - ABD

 

Grand Prestıge Otel, İstanbul

 

İskitler Kentsel Dönüşüm Projesi, Ankara

 

İstanbul Congress Park Projesi

 

Karışık Kullanım Geliştirme Projesi, Malatya

 

Karma Kullanım Projesi, İstanbul

 

Kartal Arazisi, İstanbul

 

Kartal Arsaları, İstanbul

 

Kartal Geliştirme Projesi

 

Kartal Geliştirme Projesi Arsaları

 

Marmaratay Projesi, İstanbul

 

Şan City Kültür Merkezi Projesi, İstanbul

 

The Penınsula Towers Projesi, İstanbul

 

Vadim Finans A.Ş.

 

Zincirlikuyu (Eski Karayolları) Arsası, İstanbul