Çözümler

Yatırım kararları

 • Yatırım finansmanı
 • Arsa geliştirme ve değerlendirme
 • Kullanım belirleme
 • Yatırım yeri belirleme
 • Kat karşılığı anlaşmalar
 • Kavramsal geliştirme
 • Mağaza karması
 • Gayrimenkul yatırım ortaklığı kurma
 • Pazarlama stratejisi geliştirme
 • Proje ve taahhüt ihale hazırlama
 • Portföy yönetim
 • Yatırım takip ve iyileştirme


El Değiştirme Kararları

 • Şirket satış, birleşme ve hisselerin el değiştirmesi
 • Halka arz
 • Özelleştirme ve kamulaştırma
 • Gayrimenkulün satış ve kiralanması
 • Likidasyon amaçlı satışlar


Kredilendirme Kararları

 • Proje kredisi
 • Gayrimenkul teminatı karşılığında kredi
 • Teminatların ratingi veya seküritizasyonu için teminat portföyü risk analizi


Raporlama

 • IAS Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun dönemsel şirket değerlemesi
 • IAS Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun dönemsel sabit duran varlık değerlemesi