Stratejik Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

 • Ayrıntılı Durum Tespiti
 • Pazar Araştırması ve Analizi
 • Yer Seçimi ve Konum Analizi
 • En Verimli Kullanım Amacı Tespiti
 • Ekonomik Fizibilite Çalışmaları
 • Kavramsal Geliştirme Programı
 • Yatırım Stratejisi
 • Pazarlama Stratejisi
 • Birleştirme ve Satın Almalar, NPL'ler için Stratejik Danışmanlık
 • Gözden Geçirme Çalışması

 • Ayrıntılı durum tespiti çalışması:
  Gayrimenkulün mevcut ve olası imar planlarının incelenmesini ve potansiyel geliştirme imkanlarını içeren çalışmadır.

  Pazar analizi: Konu gayrimenkulün etkileneceği pazar koşullarının belirlenmesi amacıyla, rakip geliştirmelerin pazar taraması sonucu arz, satış hızları ve satış fiyatlarının seyri bilgilerinin analiz edildiği çalışmadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar konu geliştirme için geçerli olabilecek ekonomik, işletsel ve fiziksel kabullere altyapı oluşturur.

  Yer seçimi: -

  En verimli kullanım amacı tespiti: Fiziksel ve kanuni açıdan mümkün, finansal açıdan yapılabilir olan en yüksek ekonomik verimliliğe sahip arsa kullanım türü/türlerinin tespiti için yapılacak çalışmadır.

  Ekonomik fizibilite: Belirlenen kavramsal modelin olası finansal geri dönüşlerinin uluslararası kabullere uygun olarak tespiti, dökümü ve analizi çalışmasıdır.

  Kavramsal geliştirme: Geliştirilecek ürünle ilgili tamamlanan saha araştırmaları ışığında planlama ve projelendirme çalışmasında kullanılacak verilerin fiziksel programa yansıtılması çalışmasıdır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak ekonomik başarıyı uzun vadede olumlu etkileyecek ‘farklılaştırılmış ürün’ geliştirilmesi amacıyla pazar ihtiyaçlarına, niş pazarlara ve eğilimlere odaklanılır. Bu çalışmanın sonucunda nihai ürünün kentsel tasarım ve mimari tasarım ögelerinin kalitatif ve kantitatif özelliklerinin kavramsal seviyede ve somut programının tanımlanması temel hedeftir.

  Yatırım stratejisi: Alternatif yatırım senaryoları irdelenerek kurumsal finansman kararına baz olacak değerlendirme yapılacak ve yatırımcı şirketin konu yatırım kapsamında en yüksek yatırım başarısı gösterebilmesi için gerekli strateji önerilecektir.

  Pazarlama stratejisi: Gayrimenkulün satışına yönelik en efektif satışın gerçekleşmesi için hedef kitlenin tespiti, hedef pazarın değerler sisteminin anlaşılması ve ürüne bu tespitlerin yansıtılması sonucunda gerekli pazarlama stratejisinin şekillendirilmesi ve somut bir iş planına dönüştürülmesi çalışmasıdır.

  Birleşme ve satınalmalar ve NPLler için stratejik danışmanlık:

  Gözden geçirme çalışması: Gayrimenkul ile ilgili mülkiyet ve imar durumu bilgilerinin incelendiği, pazar tecrübesi ve yatırımcının stratejisi doğrultusunda ön değerlendirmelerin yapıldığı çalışmadır.