Değerleme Hizmetleri

 • Gayrimenkul Değerlemesi
 • Gayrimenkul Portföy Değerlemesi
 • Makina ve Ekipman Değerlemesi

 • Değerleme

  Gayrimenkulün pazar değeri tespitinde; Emsal Karşılaştırma, Maliyet, Gelir Kapitalizasyonu ve Geliştirme yöntemleri kullanılır. Emsal Karşılaştırma yaklaşımında; geliştirilmemiş ve/veya geliştirilmiş gayrimenkulün değerini saptamak için mevcut pazar bilgilerinden yararlanılır. Maliyet yaklaşımında; geliştirmenin amortize edilmiş yeni maliyetinin arsa değerine eklenmesi suretiyle mülk değeri takdir edilir.

  Gelir Kapitalizasyonu yaklaşımında; mülkün getireceği gelir, boş kalma, tahsilat kayıpları ve işletme giderleri işletme dönemi için analiz edilir. Geliştirme yaklaşımında ise, arsa üzerinde mevcut imar durumu dahilinde potansiyel geliştirme ile ilgili tahminler yer alır.

  Açıklamalı Raporlarda, değerle ilgili kanaatin oluşturulmasında kullanılan tüm veri, analiz ve sonuçlara varılmasında kullanılan tüm nedenlemeler, olabilecek en pratik ve geniş ölçüde, kavranabilir bir şekilde açıklanır. Eğer değerleme raporu çok sayıda müşteri ve kullanıcı tarafından kullanılacaksa ve eğer rapor kullanıcıları konu gayrimenkul ve yakın çevresi ile ilgili sınırlı bir bilgiye sahip ise ayrıntılı değerleme rapor formatı kullanılabilecek en uygun formattır.

  Özet Raporlarda, değerle ilgili kanaatin oluşturulmasında kullanılan veri, analiz, ve sonuçlara varılmasında kullanılan nedenlemelerle ilgili tartışmalar özetlenir. Bu tip raporlarda gayrimenkulün kendisi ve değerleme süreci ile ilgili genel bir fikir verecek seviyede bilgi aktarılmaktadır. Eğer değerleme raporu, konu gayrimenkul ve yakın çevresi hakkında belli ölçüde bilgiye sahip olan sınırlı sayıda kişi tarafından kullanılacak ise ve eğer değerleme prosesinde kullanılan veri, nedenlemeler ve analizlerin sadece bir özetinin sunulması gerekiyorsa özet rapor kullanılacak en uygun formattır.

  Kısıtlı Raporlarda, değerle ilgili kanaatin oluşturulmasında kullanılan veri, analiz ve sonuçlara varılmasında kullanılan nedenlemeler değerleme uzmanının bulguları olarak sadece belirtilir. Eğer hazırlanan rapor sadece müşterinin kendisi tarafından kullanılacak ise, müşteri raporda bildirilen değerle ilgili kanaatin kısıtlı bir kullanım alanı olduğunu anlıyor ve kabul ediyor ise ve değerlemenin amaçlanan kullanımı, değerleme prosesinin adımlarının ve bu prosesde kullanılan bilgilerin rapor içinde sadece belirtilmesine olanak veriyor ise, bu formatın kullanılması uygundur.