Çelen, sektörün önde gelen yerli ve yabancı etkinliklerinde gerek firma, gerek kişi katılımı ile yer almaya; gündemi düzenli olarak takip etmeye önem vermektedir. Güniz Çelen, üstlenmiş olduğu sivil misyon ile yerel ve uluslararası arenalarda değerleme uzmanlığı mesleği ile ilgili yayınlara makaleler yazmakta, ders vermekte ve konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır..

Makale ve Söyleşiler


 

"Krizle Tüm Dünya Gördü ki Gayrimenkulün Değeri Azalmıyor"

Söyleşi - Gazeteparc.com / Şubat 2011

Gayrimenkul sektörünün farklı alanlarında 35 seneyi bulan uzun deneyiminden faydalanmak adına sorularımızı yönelttiğimiz Çelen Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Çelen, sektörde sürdürülebilir başarı için pazarı tanımanın, iyi dinlemenin ve geliştirilen ilişkileri koparmadan aynı seviyede tutabilmenin önemine değiniyor.

Devamı >>


GMTR Executive Bulletin, Mipim sayısı, Mart 2010. “You know what? Business is good in Turkey”, Türkiye'deki güncel yatırım ortamı hakkında genel bir değerlendirme.


GMTR Executive Bulletin, Expo Real sayısı, Ekim 2009. “Winds of Change”, Krizin ardından Türkiye’de yatırım ortamı ve gayrimenkul pazarlarının durumu ve yaşanan değişim hakkında bir değerlendirme.


GMTR Dergisi, Temmuz-Ağustos 2009. “Değerlendirmeden Konsepte”, otellerde değer zincirinin değişkenleri konulu bir yazı.


GMTR Yönetici Bülteni, MIPIM Özel Sayısı, Mart 2009. “Hospitality Investments in Turkey”, Türkiye'de turizm yatırımları hakkında genel bir değerlendirme.


Kobilife Dergisi, Mart 2009. “Siyah yakalı KOBİ’ler”. Güniz Çelen'le, KOBİ'lerin Türkiye için önemi ve kurumsallaşma süreçleri üzerine bir söyleşi.


GMTR Dergisi, Ocak-Şubat 2009. “RICS üye sayısı hızla artıyor”


Turizm Dünyası, Ocak 2009. “Oteller açık ve şeffaf olmalı”. Otel yatırımlarında değerleme ve danışmanlık hizmetlerinin gerekliliği üstüne bir söyleşi.


GMTR Dergisi, Eylül-Ekim 2008. “Lojistik Sistemlerinde Mevcut Durum ve Potansiyel”


GMTR Dergisi, Temmuz-Ağustos 2008. “Otel Yatırımlarında Değer Parametreleri”


GMTR Gayrimenkul Yatırım, Geliştirme ve İş Kültürü Dergisi, Mayıs-Haziran 2008. “Ortak Dil Oluşturmak”, pazar kritiği.


Real Estate Yearbook Turkey 2008. “Safe Market and RICS”, RICS ve Türkiye pazarı hakkında bir değerlendirme.


GMTR Yönetici Bülteni, Mipim Özel Sayısı, Mart 2008. “Pros and cons of entering the Turkish market”, Türkiye gayrimenkul pazarı hakkında bir genel değerlendirme.


Cnbc-e Business, Mart 2008. “Rekabet de edelim, kar da”, turizm danışmanlığı üzerine bir kısa değerlendirme.